Govor

Najlepša hvala, dr. Ravnikarjeva.

Sedaj bom, seja bo še tekla naprej, da se še gostje podajo svoja mnenja, kasneje pa dobite kar besedo kolegice in kolegi. Naslednji, morda bi izzval profesor doktor Andreja Simončiča, direktorja Kmetijskega inštituta. Izvolite, dr. Simončič.