Govor

Hvala. Besedo dajem predstavniku Državnega sveta, državnemu svetniku gospodu Rajku Fajtu.