Govor

Hvala lepa.

Besedo dajem predstavnici Zakonodajno-pravne službe, gospe Barbari Gerečnik.