Govor

Emilija Stojmenova Duh

Najlepša hvala za besedo, spoštovana predsedujoča. Spoštovane članice in člani odbora, cenjeni vsi navzoči!

Predlog novele Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki je danes pred vami, je odgovor na številne pomisleke tako strokovne in zainteresirane javnosti, vključno z zagovornikom načela enakosti in varuhom človekovih pravic, ki opozarjajo na diskriminatornost veljavnega zakona, ki je bil sprejet pred letom dni. Sprejem novele je nujen za ciljno usmerjeno izvajanje ukrepov za spodbujanje digitalne vključenosti, ki bodo dosegli tiste najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki spodbudo s strani države na področju digitalne vključenosti dejansko tudi najbolj potrebujejo.

S predlogom zakona odpravljamo zgolj največje pomanjkljivosti veljavnega zakona, zagotavljam pa, da po sprejemu novele bomo nemudoma pristopili k pripravi novega, konceptualno prenovljenega zakona. Dovolite mi, da vam predstavim bistvene vsebinske spremembe, ki jih prinaša predlog zakona v primerjavi s trenutno veljavnim zakonom.

Uvodoma je treba izpostaviti spremenjen način določanja ciljnih skupin. Veljavni zakon določa zaokrožene ciljne skupine, ki predstavljajo posamezno skupino prebivalstva, ne upoštevajo pa specifičnih značilnosti posameznikov znotraj te skupine, kot so njihovo socialno oziroma njihov socialni oziroma dohodkovni položaj. V skladu s predlogom zakona ciljne skupine ne bodo več določene vnaprej na ravni zakona, temveč v načrtu spodbujanja digitalne vključenosti ob upoštevanju zakonsko določenih meril na podlagi predhodne analize o obstoju manj ugodnega položaja posamezne skupine na področju digitalne vključenosti. Na podlagi medsebojnega upoštevanja več meril bo možno bolj ciljno določiti ožjo skupino prebivalstva, ki ji bodo ukrepi namenjeni. Ukrepi bodo tako bolj ciljno usmerjeni, ažurni in tudi bolj učinkoviti. Predlog zakona kot alternativo digitalnim bonom, ki so jih pridobili vsi pripadniki posameznih ciljnih skupin, brez upoštevanja njihove dejanske digitalne pismenosti in njihovega socialnega položaja, vzpostavlja mehanizem za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme, preko katerega si bodo ranljive skupine prebivalstva lahko izposodile računalniško opremo. V okviru mehanizma, ki se bo vzpostavil pod okriljem javnega štipendijskega, razvojnega in invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, se bo dodeljevala tudi amortizirana računalniška oprema, ki jo državni organi in organi lokalnih skupnosti ne potrebujejo več, s čimer se zasledujejo tudi cilji zelenega in digitalnega prehoda. Spoštovane članice in člani odbora na Ministrstvu za digitalno preobrazbo! Podpiramo predloge amandmajev, ki so jih vložile Poslanske skupine Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levica. Menimo, da je s predlaganimi amandmaji, ki izboljšujejo zakonsko besedilo z vidika večje jasnosti in izvedljivosti delovanja mehanizmov za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme, v največji možni meri upoštevano tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Ob tem je treba izpostaviti, da slednja v svojem mnenju na več mestih ponavlja pripombe in pomisleke, ki jih je izpostavila že lani ob sprejemanju trenutno veljavnega zakona, pa takrat niso bili upoštevani oziroma dovolj pojasnjeni. Dejstvo pa je, da tudi s popravki veljavnega zakona in predlaganimi amandmaji ni mogoče ustrezno nasloviti vseh pomislekov glede veljavnega zakona, zato bomo, kot sem že uvodoma povedala napovedala, nemudoma pričeli s pripravo povsem novega zakona z vključenim širokim sodelovanjem strokovne in zainteresirane javnosti. Ne glede na navedeno pa sprejem te novele v vmesnem času nujno potrebujemo za izvajanje ukrepov, s katerimi bomo zagotovili, da v digitalni dobi noben prebivalec oziroma prebivalka Slovenije ne bodo zapostavljeni ali izključeni.

Cenjene poslance, cenjene poslanke, na Ministrstvu za digitalno preobrazbo predlagamo, da podprete predlog zakona in amandmaje kot so bili predlagani s strani koalicije.

Najlepša hvala.