Govor

Spoštovani kolegice in spoštovani kolegi, spoštovani vabljeni gostje!

Pričenjam 14. sejo Odbora za zunanjo politiko.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji člani odbora, tako sem prejel pooblastila, in sicer s pooblastilom sodelujejo naslednje poslanke in poslanci, in sicer mag. Mateja Tonina nadomešča poslanec Janez Cigler Kralj, Jerneja Vrtovca nadomešča mag. Janez Žakelj, Lenarta Žavbija nadomešča Tomaž Lah, poslanca Janeza Janšo nadomešča poslanec Rado Gladek in pa poslanca Deana Premika nadomešča poslanec Aleš Rezar.

Pozdravljam tudi goste, ki so z nami danes, še posebej Njegovo ekscelenco Daga Harteliusa, veleposlanika Kraljevine Švedske v Republiki Sloveniji ter seveda dr. Jernejo Jug Jerše, vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Na sejo so bili povabljeni tudi predstavniki Urada predsednice Republike Slovenije, kabineta predsednika Vlade, ministra za zunanje zadeve, Državnega sveta, poslanke in poslanci iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu. Naj omenim, da je na današnji seji zagotovljeno simultano toma tolmačenje iz angleškega v slovenski jezik in obratno.

Sedaj pa besedo predajam gospodu Franciju Brezniku, predsedniku Odbora za zadeve Evropske unije.

Izvolite, gospod Breznik.