Govor

Najlepša hvala gospa direktorica Združenja bank Slovenije za temeljito predstavitev.

Zdaj pa dajem besedo državni sekretarki, gospe Nikolini Prah. Izvolite.