Govor

Hvala, gospod državni sekretar. Sedaj bom odprl razpravo kolegic in kolegov. Želi kdo pri tej točki razpravljati? (Ne.) Vidim, da ne, zato zapiram razpravo.

Na glasovanje dajem predlog sklepa, ki se glasi:

»Odbor za zadeve Evropske unije se je seznani z izhodišči za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta Evropske unije za splošne zadeve, ki bo v Bruslju, 6. februarja 2023 in jih podprl.«

Še enkrat vas opozarjam, da glasujemo sicer samo člani in članice Odbora za zadeve Evropske unije z glasovalnimi napravami od 1 do 20. Tako, sedaj bomo začeli z glasovanjem.

Glasujemo. Navzočih je ? poslank in poslancev, za je glasovalo 14, proti nihče.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

S tem končujem, da je tudi ta sklep sprejet.

S tem končujem 2. točko dnevnega reda.

Besedo dajem predsedniku Odbora za zunanjo politiko, kolegu Bakoviću.