Govor

Samuel Žbogar

Hvala lepa.

Ponovno lep pozdrav, spoštovani poslanke in poslanci!

Predstavljam izhodišča za udeležbo delegacije na zasedanju Sveta za splošne zadeve, ki bo 6. februarja. Tri teme bodo na zasedanju. Najprej bo švedsko predsedstvo predstavilo svoje prednostne načrte v času predsedovanja Svetu Evropske unije v prvi polovici 2023, pa bi mogoče preskočil ta del, ker ste imeli predstavitev s strani švedskega veleposlanika pred desetimi dnevi. 2. točka so bodo priprave na izredno zasedanje Evropskega sveta 9., 10. februarja 2023 v Bruslju.

Glede na to, da smo o tem že opravili razpravo oziroma sem predstavil izhodišča pod prejšnjo točko, ravno tako tega ne bi ponavljal, ponavljal. Zadnja točka bodo odnosi med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Kot veste, Svet za splošne zadeve redno obravnava stanje v pogajanjih z Združenim kraljestvom, ki se trenutno nadaljujejo z namenom zagotovitve polnega izvajanja protokola o Irski, Severni Irski ter druge elemente odnosov z Združenim kraljestvom. Evropska komisija bo poročala o poteku pogajanj z britansko stranjo. V zadnjih dnevih, kjer prihaja do določenih sprememb oziroma opaziti je mogoče malo pozitivnejšo dinamiko, ker je britanska vlada oziroma nova britanska vlada nekoliko zaustavila napredovanje predloga Zakona o severno irskem protokolu v britanskem parlamentu. Večje na primer tudi aktivnosti za vzpostavitev mejnih kontrolnih točk na severnem Irskem in konstruktivnosti pri zagotavljanju dostopov do carinskih podatkov. Tako da, trenutno potekajo pogajanja v vrsti odprtih elementov, kot so režim DDV in državne pomoči, pretok blaga, tarifne kvote za jeklo, upravljanje protokola in tako dalje. Po drugi strani pa pri nekaterih ključnih britanskih zahtevah za spremembo protokola, kot sta na primer, režim državne pomoči in odprava pravic Evropskega sodišča kot končnega arbitra pri reševanju sporov ni napredka in ga tudi ni pričakovati do politične intervencije na najvišji ravni.

Slovenija kot tudi ostale članice na delovni ravni podpiramo ocene in aktivnosti Evropske komisije v pogovorih z Združenim kraljestvom. Pri tem je pomembno, da komisija za ohranitev enotnosti držav članic ohranja pripravljenost za sproten vsebinski dialog z nami. Ravno tako pozdravljamo zadnji konstruktivni pristop britanske strani v pogajanjih. Verjamemo, da je dogovor še vedno mogoče doseči v okviru sprejetih zavez in pravnih instrumentov, vključno s spremenjenim severno irskim protokolom. Ne glede na trenutne pozitivne ocene situacije, pa seveda mora Evropska unija biti pripravljena na vse možne scenarije razpleta pogajanj.

Toliko, hvala.