Govor

Spoštovani kolegice in kolegi, nadaljujemo s sejo odborov, ki je zdaj odprta za javnost!

Prehajamo torej na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - ZASEDANJE SVETA EVROPSKE UNIJE ZA SPLOŠNE ZADEVE V BRUSLJU 6. FEBRUARJA 2023.

Tudi pri tej točki bom prosil gospoda Samuela Žbogarja, državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, da nam predstavi izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju sveta.

Gospod državni sekretar, izvolite.