Govor

Tatjana Buzeti

Najlepša hvala za besedo, jaz bi mogoče dodala dva vidika, ker mislim, da je bila predstavitev tako ministrice kot kolega državnega sekretarja kar že precej informativna. Ampak vidik, ki bi ga rada izpostavila, je povezovanje tudi pri prenosu znanja. Kajti, tukaj se zdaj že soočamo z interdisciplinarnostjo pri doseganju ciljev in kot je dr. Krajčič izpostavil, je za nas neka osnovna platforma kmetijsko svetovalna služba, ki pa jo moramo obogatiti tudi z drugimi službami v državi in se povezati tako medsektorsko kot med institucionalno. Tako da tudi to bomo poskušali spodbujati, da pride do hitrejšega prenosa znanja, če želimo narediti ta korak naprej. Kajti, v bistvu rabimo preskok, kot smo slišali. In drug vidik je to prilagajanje na podnebne spremembe, ki ga delno lahko naslovimo z namakalnimi sistemi, sigurno, ampak to je le delno. Torej tudi tukaj moramo gledati na druge tehnološke pristope in pa, bom rekla, tudi potencial ekološkega kmetovanja in pa izbora, kaj bomo sadili na katerih površinah, kajti to smo tudi letos tekom leta, pa najsibo pri suši, pa pri drugih izzivih v bistvu ves čas ponavljali.

Tako da, mogoče ta vidika kot iztočnico, ki pa bodo potrebno verjetno tudi v kontekstu biokrožnega gospodarstva in kroženja, najsibo znotraj kmetijstva, pa mogoče še celo celotne agroživilske verige, smiselno naslavljati tudi v prehranski politiki, kot ste že tudi vi sama omenila.

Hvala.