Govor

Marko Štucin

Hvala, spoštovana oba predsedujoča, spoštovani poslanke in poslanci.

Jaz bom podal en kratek komentar na predstavitev, ki jo je opravil švedski veleposlanik Hartelius tudi na predstavitev stališč Evropske komisije glede prioritet švedskega predsedovanja, ki so bile predstavljene s strani predstavnice Evropske komisije Slovenije, gospe / Nerazumljivo/ Slovenija je s Švedsko v zadnjih mesecih vsekakor zelo intenzivirala svoje sodelovanje, nenazadnje smo Svetu Evropske unije mi predsedovali pred enim letom, pred dobrim letom in imamo še sveže izkušnje iz tega področja. Imeli smo različne konzultacije na različnih nivojih, ampak poudarjam, tudi na ravni ministrov, različnih ministrov v Vladi, jaz sem se tudi že udeležil pogovorov v Stockholmu z mojo švedsko pandanko, tako da ugotavljamo, da so te prioritete, ki jih je švedsko predsedstvo predstavilo in tudi že začelo uresničevati, zelo blizu temu kar si prizadeva tudi Slovenija. Vsem tem prioritetam, ki jih je veleposlanik predstavil, je treba nameniti absolutno vso pozornost, gre za ključne prioritete, s katerimi se Evropska unija v tem trenutku sooča, ki pa so predstavljene seveda tudi v okviru vojne v Ukrajini, ki vpliva na vse aktivnosti, ki jih vlade držav članic v tem trenutku izvajajo. Mi pozdravljamo te štiri prednostne naloge, kot so varnost in enotnost, konkurenčnost, zeleni energetski prehod, demokratične vrednote, vladavina prava in pri vseh teh prednostnih nalogah, kot rečeno, s Švedsko tudi že sodelujemo. Slovenija podpira politično, humanitarno in gospodarsko pomoč Ukrajini, celovito podporo EU pri obnovi Ukrajine, podpira tudi prednostne naloge predsedstva, švedskega predsedstva na področju širitve ter evropsko perspektivo Ukrajine, Moldavije in Gruzije. Ob tem opozarjamo tudi na Zahodni Balkan, glede česar smo s švedskim predsedstvom opravili tudi že kar nekaj pogovorov in se oboji strinjamo, da je prihodnost zahodnega Balkana v Evropski uniji. Švedski smo tudi ponudili nekatere ideje, kako, kako te reforme na področju držav Zahodnega Balkana še pospešiti. Slovenija podpira prioritete Švedske na področju skupne zunanje in varnostne politike, krepitev povezovanja notranje in zunanje varnosti, strinjamo se tudi s poudarki predsedstva na celostnem pristopu glede migracij, kjer naj bo v ospredju seveda iskanje ustreznih trajnostnih in sistemskih rešitev in tudi v tem kontekstu Slovenija izpostavlja pomen vključevanja partnerjev Zahodnega Balkana pri vključevanju teh, pri reševanju teh problemov.

Zdaj, prizadevanja za krepitev energetske neodvisnosti Evropske unije ter odpornosti evropskega gospodarstva so absolutno ključna, pri čemer seveda podpiramo zeleno in digitalno preobrazbo. Slovenija se prav tako zavzema za krepitev evropske industrije in trajnostne zunanjetrgovinske politike.

V sedanjih geopolitičnih razmerah je še toliko bolj pomembno izvajati ukrepe za zeleni prehod in podnebno nevtralnost, pri čemer se zavzemamo za sprejetje in izvajanje svežnja »Pripravljeni na 55«. Podpiramo tudi ambicioznost na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije.

Slovenija je zavezana evropskim vrednotam in vladavini prava in v tej luči krepi sodelovanje z državami, ki se zavzemajo za tesnejše povezovanje na podlagi vrednot EU. Prepričani smo, da je spoštovanje vladavine prava v vseh državah članicah in institucijah Evropske unije ključno za uspešno delovanje in odpornost Evropske unije in tudi z njeno vlogo pomembnega globalnega akterja.

Tako da, spoštovani veleposlanik, vam in švedskemu predsedstvu Slovenija želi veliko uspeha pri izvajanju programa predsedovanja Svetu Evropske unije.

Hvala lepa.