Govor

Najlepša hvala.

Želi še kdo besedo od vabljenih gostov? (Ne.) Nihče.

Odpiram razpravo poslankami in poslanci, da še besedo.

Izvolite, gospod Horvat.

JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod predsednik.

Prav lep pozdrav najprej odličnim gostom in tudi vam, kolegice in kolegi!

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je seveda izjemno kompleksen sistem. To ni kar zavod, vsem spoštovanjem do osnovnih šol in tako naprej, ampak izjemno kompleksen sistem. Z vidika poslanca, predstavnika zakonodajne veje oblasti, vem, da imamo poslanci veliko idej, kako spreminjati, izboljšati pokojninski sistem in tako naprej. Gospod generalni direktor je povedal, koliko sprememb je bilo v tem času. Mislim, da imamo zdaj številko 21 uradnega prečiščenega besedila ZPIZ-2, to smo uspeli, mislim, da lani aprila, v začetku aprila doseči, ker je že bil ta zakon, se opravičujem, kot in to na nek način kažem s prstom na nas, na to stran mize, je bil ta zakon že kot sračje gnezdo. In ko se postavim v vlogo recimo nekoga, ki mora informatizirati ta proces, je to velik problem.

Jaz ne bom dolgovezil. Poročilo Računskega sodišča je skrbno narejeno, tako kot vedno, lahko pa tukaj izrazim priznanje vodstvu, generalnemu direktorju ZPIZ-a. Pozitivno mnenje za leto 2020, me veseli, da so te pripombe Računskega sodišča v mnenju, zaradi katerega je zavod dobil mnenje s pridržkom, da je to praktično že odpravljeno. Je pa tudi res, tu se pa tudi strinjam z gospodom Papežem, nekatere zadeve smo mi zakonodajalci napisali popolnoma nerealne, nečloveške, neživljenjske, neživljenjske, res je. Ko imamo pred seboj pol milijona procesiranih nekih primerov, to je fantastičen zalogaj, ob tem pa seveda v tej situaciji, da so to ljudje, ki dejansko so postavljeni v okvir plač v javnem sistemu oziroma sistema plač v javnem sektorju in je najbrž tudi tukaj zaradi teh omejitev ali pa, če hočete, nekonkurenčnih plač problem fluktuacija, odhodi strokovnjakov, kar pa tudi nas skrbi, lahko rečem. In se tukaj zahvalim tudi generalnemu direktorju.

V letu 2020 je bilo z Državnim zborom izjemno kooperativno sodelovanje. Kot sem že uvodoma povedal, poslanci imamo veliko idej, zaznamo, kot se reče, na terenu, probleme, jih hočemo rešiti, ko pa moramo v zakon zapisati na primer finančne učinke zakona, tega ne znamo. In zato je tukaj vedno bil izjemno dober servis s strani zavoda, tako da v bistvu kot član Komisije za nadzor javnih financ sem zadovoljen, da smo v letu 2020 imeli takšno situacijo, torej dobro računovodsko poslovanje, pozitivno mnenje, da so, da smo se seznanili s pripombami Računskega sodišča, na drugi strani tudi z življenjskim pogledom na te pripombe.

Sicer pa, kar zadeva pa COVID-19 oziroma epidemijo, ki je udarila v letu 2020, smo gotovo vsi na skupni strani, ker želimo to leto čim prej pozabiti.

Hvala lepa.