Govor

Spoštovane kolegice in kolegi.

Pričenjam 1. sejo Odbora za obrambo.

Pozdravljam vse prisotne, posebej državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo, gospoda Rudija Medveda, namestnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske, brigadirja Franca Koračina, vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gospoda Leona Behina, gospo mag. Natašo Dolenc iz Urada predsednika Republike Slovenije in svetovalko predsednika Republike za nacionalno varnost, pozdravljam vse ostale vabljene.

Obveščam vas, da nihče ni zadržan, ni nobenega nadomestnega člana in prehajamo na določitev dnevnega reda. S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red:

1. točka - Zaščita sistema zaščite in reševanja pred kibernetskimi napadi.

2. točka - Pobude in vprašanja članov odbora.

Drugih predlogov za razširitev dnevnega reda ni bilo, zato je določen dnevni red kot je bil določen s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - ZAŠČITA SISTEMA ZAŠČITE IN REŠEVANJA PRED KIBERNETSKIMI NAPADI.

V zvezi s to točko dnevnega reda smo prejeli naslednje gradivo: zapisnik o opravljenem inšpekcijskem pregledu, ki ga je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje opravila Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost in revizijsko poročilo obvladovanja tveganja in skladnosti informacijsko komunikacijskega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki pa je bilo pripravljeno na podlagi revizije, ki jo je opravila notranja revizijska služba Ministrstva za obrambo.

Kot vemo, število kibernetskih napadov narašča. Kibernetski napadi niso, ni nekaj kar bi bilo omejeno samo na domače računalnike in računalnike v podjetja, vse bolj so tarča napadov, kibernetskih napadov tudi javna uprava in tudi Ministrstvo za obrambo ali Ministrstvo za notranje zadeve, in tako je bil tudi informacijski sistem Uprave za zaščito in reševanje 17. avgusta 2022 v jutranjih urah žrtev kibernetskega napada. Sprva se je sicer mislilo, da gre za tehnično težavo, ampak se je kmalu ugotovilo, da je bil to napad širših razsežnosti in zato so bili obveščeni, obveščeni tudi vsi prisotni in pristojne službe. Prednostna naloga je, da se zagotovi kibernetska varnost, in da se okrepi obstoječe zmogljivosti ter boljše poveže vse deležnike v nacionalnem sistemu kibernetske varnosti. Mislim, da bomo danes o tem slišali še več, tako da bi najprej dal besedo državnemu sekretarju na Ministrstvu za obrambo, gospodu Rudiju Medvedu.

Prosim, izvolite, imate besedo.