Govor

Najlepša hvala za predstavitev stališča.

Želi besedo predstavnik Državnega sveta? (Da.)

Danijel Kastelic, izvolite.