Govor

Hvala za predstavitev.

Želi besedo predstavnica Zakonodajno-pravne službe? (Da.)

Dr. Andreja Kurent, izvolite.