Govor

Dober dan! Lepo pozdravljeni na današnji deveti seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide!

Glede na to, da gre za prvo ponovoletno sejo tega odbora, vsem članicam in članom, vsem vabljenim gostom želim eno srečno in zdravo leto 2023! Začenjam torej 9. sejo odbora.

Obveščam vas, da na seji kot nadomestni člani in članice odbora s pooblastili sodelujejo: Tomaž Lah namesto Sare Žibrat, Dejan Zavec namesto Sandre Gazinkovski in Alenka Jeraj namesto Eve Irgl.

Ker v poslovniškem roku ni bilo podanih predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je določen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s sklicem. S sklicem ste prejeli naslednji dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

2. Predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide,

3. Razno.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU.

Na spletni strani Državnega zbora je objavljeno gradivo. K tej točki so bili vabljeni Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zakonodajnopravna služba, Državni svet, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije. Odbor bo predlog zakona obravnaval na podlagi 126. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora.

Začenjam torej drugo obravnavo predloga zakona, v kateri bomo opravili razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona.

Besedo dajem predstavnici predlagatelja za dopolnilno obrazložitev, v imenu skupine poslank in poslancev mag. Karmen Furman, izvolite.