Govor

Pozdravljeni, dragi kolegi in kolegice, vabljeni minister, sekretarka! Začenjam 13. nujno sejo Odbora za zdravstvo, ki smo jo sklicali na osnovi stanja v zdravstvu, da nam minister predstavi analizo trenutnega stanja. Vsi vabljeni, lepo pozdravljeni! Seja je sklicana v skladu s 47. in 48. členom Poslovnika Državnega zbora.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednje članice in člani odbora: Jelka Godec, mag. Karmen Furman, Zvonko Černač in Alenka Jeraj, ki so vsi službeno odsotni. Na seji pa kot nadomestni člani sodelujejo: Darko Krajnc, ki nadomešča Tamaro Kozlovič, Andreja Rajbenšu, ki nadomešča Matejo Čalušič, Andrej Hoivik, ki nadomešča Dejana Kaloha, in Lenart Žavbi, ki nadomešča Roberta Janeva.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora, na podlagi 64. člena poslovnika. S sklicem seje dne 22. 1. 2023 ste prejeli predlog dnevnega reda seje odbora, in sicer: 1. točka, predstavitev analize stanja zdravstvenega sistema v Sloveniji in predstavitev korakov nove zdravstvene reforme.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDSTAVITEV ANALIZE STANJA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA V SLOVENIJI IN PREDSTAVITEV KORAKOV NOVE ZDRAVSTVENE REFORME.

Gradivo številka 501/23-8/1 z dne 23. 1. 2023 je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora.

Vabljeni k tej točki dnevnega reda so: Ministrstvo za zdravje, minister Danijel Bešič Loredan.

Ministra še enkrat pozdravljam in mu dajem besedo.