Govor

Jaz vam izvolite eno kratko repliko. V bistvu vsa našteta problematika z električnimi vozili obstaja tudi pri pridelavi oziroma proizvodnji avtomobil z notranjim izgorevanjem, prav tako pri vseh rudnikih se lahko izkorišča delovno silo in tudi pri vseh panogah, tako da polemiziranje glede tega mislim, da ni smiselno in si ne rabimo delati utvar, da je pridelava oziroma proizvodnja vozil z notranjim izgorevanjem brezogljična. S tako miselnostjo žal ne moremo računati na nek napredek in enaka polemika je v začetku vladala za proizvodnjo sončnih celic, pa vemo da je vsa prejšnja polemika o visokem ogljičnim odtisu neresnična. Praktično je proizvodnja sončnih celic ogljično približno enaka kot proizvodnja stekel, tako da imamo za predstavo, ker PN / nerazumljivo/ je sestavljen iz silicija, ki ga je treba stopiti. Zdaj so že nove tehnologije, ki je potrebna bistveno manjša energija za proizvodnjo sončnih celic in vedno je ob nekem preboju napredka nekaj nejasnosti, ki jih je treba realno razložiti.

Hvala lepa.