Govor

Hvala.

Kolega Premik, mislim, da se je še kolega Rezar se je javil in hvala kolega Horvat.

Izvolite.