Govor

mag. Andrej Rajh

Hvala lepa, predsedujoči.

Spoštovane poslanke in poslanci!

Pred nami je obravnava okoljskega tehničnega predpisa, torej predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil. Namen te uredbe je prenos zahtev glede nove emisijske stopnje nižjih emisij motornih in priklopnih vozil z najmanj štirimi kolesi. Predlog uredbe torej združuje zahteve glede emisij za vse kategorije motornih in priklopnih vozil, ki ju sedaj urejata kar dva predpisa, eden za lahka vozila, med katera spadajo vozila in lahka tovorna vozila, ter druga težka vozila, med katere spadajo težka tovorna vozila in avtobusi. Evropska komisija tako ugotavlja, da se bodo s prenosom te uredbe znižale emisije dušikovih oksidov pri osebnih avtomobilih in lahkih tovornih vozilih za 35 %, pri avtobusih in težkih tovornih vozilih pa za kar 56 %. Nadalje Evropska komisija prav tako ugotavlja zmanjšanje delcev izpušnih plinov pri osebnih avtomobilih in lahkih tovornih vozilih za najmanj 13 % pri avtobusih in težkih tovornih vozilih pa za najmanj 39 %, kakor tudi zmanjšanje delcev iz zaviranja za najmanj 27 %. Predlog uredbe bo zamejil tudi količino mikroplastike iz pnevmatik. Predlog uredbe hkrati prinaša višje zahteve glede preizkusa trajnosti delovanja naprav za uravnavanje emisij in določa roke veljavnosti uredbe za posamezne kategorije vozil.

Predlog je bil v medresorskem usklajevanju Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za gospodarstvo, pri čemer je Ministrstvo za gospodarstvo ugotovilo in opozorilo, da bodo finančne posledice prenosa uredbe predvidoma bistveno višje, kot ocenjuje Evropska komisija, 31 milijard evrov oziroma nekaj sto evrov po vozilu. Hkrati pa je poudarilo, da celotna avtomobilska industrija prehaja na proizvodnjo brezemisijskih vozil do leta 2035, tako je smiselnost in racionalnost potrebnih vlaganj vprašljiva. Pri tem je tudi izpostavilo socialni vidik in posledično slabšo dostopnost vozil za ljudi, hkrati pa je poudarilo, da je sama uredba šele v začetnem, začetni fazi sprejemanja in da bo predmet nadaljnjih usklajevanj med državami članicami. Zato Vlada predlaga matičnemu delovnemu telesu, da predlog podpre.

Hvala lepa.