Govor

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Začenjam 28. sejo Odbora za zadeve Evropske unije. Obveščam vas, da na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo: kolega Rada Gladka nadomešča mag. Dejan Kaloh, kolegico Almo Intihar nadomešča kolegica Sara Žibrat in kolega mag. Janeza Žaklja nadomešča kolega Jožef Horvat. Vse tri kolege in kolegico lepo pozdravljam na današnji 28. seji.

Obveščam vas, da so na sejo povabljeni poslanci Evropskega parlamenta iz Republike Slovenije, Urad predsednice Republike Slovenije, Kabinet predsednika Vlade ter predstavniki Vlade in Državnega sveta. Vse navzoče vas lepo pozdravljam!

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje odbora. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za njegovo spremembo, je določen takšen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O HOMOLOGACIJI MOTORNIH VOZIL IN MOTORJEV TER SISTEMOV, SESTAVNIH DELOV IN SAMOSTOJNIH TEHNIČNIH ENOT, NAMENJENIH TAKO ZA VOZILA GLEDE NA NJIHOVE EMISIJE IN TRAJNOST BATERIJ (STANDARD EURO-7) TER RAZVELJAVITVI UREDB ŠTEVILKA 715/2007 IN ŠTEVILKA 595/2009.

Gradivo k tej točki smo prejeli od Vlade 12. januarja 2023 na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije. Skrajni rok za njegovo obravnavo v Državnem zboru je torej danes. Gradivo k točki je bilo v skladu z določili Poslovnika Državnega zbora dodeljeno v obravnavo Odboru za zadeve Evropske unije kot pristojnemu odboru in Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor kot matičnemu delovnemu telesu; slednji ga je obravnaval na 17. nujni seji, 25. januarja 2023 in sprejel mnenje, ki smo ga prav tako prejeli.

Prosim državnega sekretarja mag. Andreja Rajha z Ministrstva za infrastrukturo, da nam predstavi predlog uredbe, zlasti pa predlog stališča Republike Slovenije. Kolega mag. Rajh, izvolite, beseda je vaša.