Govor

Hvala lepa.

Jaz pa menim, da ne moremo prevzemati takih tveganj in da vemo v kakšnem času se nahajamo, v času krize, energetske, v času inflacije in da smo mi dolžni tudi zagotavljati prihodke v javno blagajno in glede na to, da je bil izračunan, izračunano tveganje iz naslova zmanjšanih prihodkov iz dohodnine, menim, da je prav, da se ta odlok ne zadrži. To je pač moje mnenje in 170 milijonov javnih prihodkov manj je res veliko, ne, in pa če bi pa morali prilagoditi še davčno lestvico, pa s tem olajšave z rastjo cen življenjskih potrebščin, pa še dodatnih 190 milijonov.

Mislim, da je to dovolj velik razlog, da podpremo, da se ta odlok ne zadrži.

Hvala.