Govor

Hvala lepa.

Želi še kdo razpravljati? (Da.) Dobro.

Izvolite, Monika Pekošak, izvolite.