Govor

Hvala lepa.

Želi še kdo razpravljati? (Da.)

Borut Sajovic, izvoli.