Govor

Metoda Hrovat Pirnat

Hvala lepa za besedo.

Kratko bom predstavila mnenje.

In sicer, Državni svet je v svoji zahtevi kot največjo težavo omenil 11. člen zakona in ga celo v celoti navaja, vendar pa na drugi strani popolnoma z ničemer ne pove, zakaj je ta člen največja težava. Nekoliko podrobnejše je zahteva glede 4. člena zakona, ki uvaja ukrep sledenja z uporabo tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanja gibanju blaga. Mnogo teh navedb se nanaša na primernost ureditve tega ukrepa, glede česar pa se Zakonodajno-pravna služba ne opredeljuje, saj gre za vprašanja vsebinske narave.

Kar zadeva pravne argumente zahteva navaja primerjavo tega ukrepa z ukrepom tajnega opazovanja v kazenskem postopku in navaja, da po mnenju Državnega sveta ukrep sledenja blaga predstavlja nesorazmerni poseg v 15., 35. in 38. člen Ustave.

Predlagatelj zakona je v obrazložitvi podrobno pojasnil razloge za ta ukrep in navedel prepričljive pravne argumente tudi sklicujoč se na prakso Ustavnega sodišča. Argumente zakaj po njegovem mnenju ukrep ni v neskladju z Ustavo. Z ukrepom sledenja blagu se ne posega v zasebnost nobene osebe, saj se sledilna naprava namesti na zunanjo stran vozila, medtem ko je v okviru zasebnosti varovana le notranjost vozila. Hkrati s tem ukrepom Finančna uprava ne sme slediti nobeni osebi, slediti njenemu gibanju ali komunikacijam ali sploh kakorkoli pridobivati osebne podatke katerekoli osebe. Zato tudi ni mogoče govoriti o kršitvi zasebnosti, 35. člen Ustave ali varstvo osebnih podatkov, 38. člen Ustave. Kako naj bi bil kršen 15. člen Ustave, pa v zahtevi Državni svet ne navaja. Primerjava ukrepa sledenja blagu v upravnem postopku z ukrepom tajnega opazovanja, ki je del kazenskega postopka, pa je neprimerna, saj gre za dva povsem različna ukrepa. Res pa je, da dokazov, pridobljenih z ukrepom sledenja blaga ne bo mogoče uporabiti v kazenskem postopku, ker ne izpolnjuje pogojev iz 149.a člena Zakona o kazenskem postopku. Zakonska ureditev ukrepa sledenja blaga torej po mnenju Zakonodajno-pravne službe vsebuje dovolj varovalk in omejitev, da ji ni mogoče očitati neskladnosti z Ustavo, če je ta ukrep seveda izveden skladno z zakonom. V primernost te ureditve pa se Zakonodajno-pravna služba, kot že rečeno, ne more spuščati.

Hvala.