Govor

Hvala lepa.

Želi besedo še predstavnica Zakonodajno-pravne službe za predstavitev mnenja o zahtevi? (Da.) Mag. Metoda Hrovat Pirnat.

Izvolite.