Govor

Hvala.

Jaz bi začela s tem, da razumem vlogo Zakonodajno-pravne službe, ki v bistvu tukaj mora pripraviti argumente, da obrazloži zakaj bi lahko bila takšna ureditev v skladu z Ustavo, ampak kot sta se opredelili moji predhodnici, temu ni tako. Družba se spreminja in to niso načela, s katerimi želimo nekako naprej voditi prihodnost naše države.

Na kratko pa bi se dotaknila tega pojma korist otroka, ki je bil naveden kot eden izmed argumentov. Ker smo o njemu od začetka sklica tega Državnega zbora kar veliko razpravljali in se mi zdi vsebina tega pojma ključna tudi tukaj, kakor je bila, ko smo se pogovarjali o novelah Družinskega zakonika. Namreč raziskave stroke, za kar upam, da se strinjamo, a ne psihološke stroke in sociologov, ki se s tem ukvarjajo, ne nas poslancev, mi ne bomo tukaj določali kaj je v korist otroka ali ne torej stroka je opredeljevala na podlagi nekaj poročil profesorjev, da so ključni tisti vsebinski odnosi v družini za korist otroka, navezanost, komunikacija ne pa sestava družine, torej, koliko je staršev, kakšne spolne usmerjenosti so in tako dalje. Tukaj v bistvu samo ponovno sledimo temu načelu. Ureditev kakršna je tudi sama menim, da je sporna z vidika 14. člena, vsaj enakosti pred zakonom in zato mnenja Zakonodajnopravne službe ne bom podprla. Hvala.