Govor

Hvala lepa.

Naslednja je Poslanska skupina Levica in v njenem imenu kolega Miha Kordiš.

Izvolite.