Govor

Lepo pozdravljeni, spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 31. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 58. člena in prvega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Vse vas lepo pozdravljam.

Prehajamo na določitev dnevnega reda 31. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 13. januarja, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda nisem prejela in zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem. Ker prehajamo na odločanje, prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav.

Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in poslancev, vsi so glasovali za.

(Za je glasovalo 75.)(Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red določen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG PRPOROČILA ZA TAKOJŠNJE REŠEVANJE KATASTROFALNIH RAZMER V ZDRAVSTVU.

Predlog priporočila je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec.

V zvezi s tem predlogom priporočila je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo in za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo predstavnici predlagatelja, kolegici Jelki Godec.

Izvolite.