Govor

Najlepša hvala tudi vam za to uvodno predstavitev oziroma stališče.

Sedaj pa dajem besedo državni sekretarki na Ministrstvu za zdravje, gospe Azri Herceg, izvolite, beseda je vaša.