Govor

mag. Dejan Židan

Hvala, gospod predsednik.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, predstavniki narodnih skupnosti in vsi ostali, lep pozdrav! Hvala za vabilo.

Dovolite, da takoj na začetku povem, da se, kar vam je poznano, struktura Vlade spreminja. To v praksi pomeni, da sklicevanje na 14. in 15. člen Zakona o skladnem regionalnem razvoju se bo spremenil na ta način, da bo jasno, da je tudi za tematiko, ki jo danes obravnavano, pristojno ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, torej Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

V tem trenutku imamo nekaj aktivnih programov - če dovolite nekoliko širšo sliko, gospod predsednik -, nekaj aktivnih programov na pristojnem ministrstvu. Imamo programe 2021-2024 za madžarsko narodno skupnost v vrednosti 2,8 milijona, imamo aktivni program za italijansko narodno skupnost v vrednosti 1,4 milijona evrov, ponovno živi program tudi na podlagi istega sklica za investicije v romsko infrastrukturo, ki bodo izvedene sedaj po nekaj letih ponovno razpis. Ta program je vreden nekaj čez 2 milijona. In na samem ministrstvu, sicer pa je sklic nekoliko drugačen, sklic je na Zakon o zamejcih, pa imamo tudi program za krepitev gospodarskih temeljev porabske v Porabju, torej slovenske manjšine v Porabju, ki ob tem, da je bil nazivno ni bil aktiven in smo ga aktivirali prejšnje leto. In je prvi razpis v vrednosti 400 tisoč evrov v tem trenutku, se razlikuje. Vsak čas bomo šli v drugega, ki bo namenjen krepitvi gospodarstva na področju turizma.

Kar se tiče samega izvajanja programov, poznate, da gre za večletni program, torej 2021-2024. Ta program je nastal v skladu z zakonom. Zakon jasno predpisuje način, kako se program pripravi. V prvem koraku je seveda zelo pomembna aktivnost obeh narodnih skupnosti in razvojne agencije pristojne in seveda potem takoj skupaj usklajevanje tako z uradom pristojnim, kakor tudi s pristojnim ministrstvom. To govorim zato, ker zelo podpiram predloge sklepov, ki smo jih sedaj dobili, da se verjetno prvič v zgodovini začne že zelo hitro priprava novega programa, ki sega od 2025 naprej. Če bo takšen sklep sprejet, bo tokrat prvič, da bo na razpolago več kot leto in pol, da se program kvalitetno pripravi in ne, da se bo pripravljal zadnje mesece iztekajočega se štiriletnega obdobja v sili. Tako da dovolite, da v imenu Vlade ta sklep podprem.

Podpiram tudi predlog sklepa, da se tudi na teh programih prouči nekaj, kar je generalno prošnja tudi na drugih programih, ki se izvajajo v Sloveniji. In to je, da se več uporabi možnost predplačila. Tako da sklep, da Vlada prouči to možnost, seveda tukaj je na vašem področju. Mi ga bomo razumeli nekoliko širše. Podpiramo, ker imamo podobna vprašanja tudi na nekaterih gospodarskih, obrtniških, kulturnih sofinanciranjih in podobno.

In podpiramo tudi predlog tretjega sklepa, da se naredi v bistvu vse ocene, sedanji program v izteku in predhodni, na podlagi tega, da se tudi korektno finančno ovrednotijo potrebe za novi program. To na kratko, gospod predsednik. Hvala.