Govor

Peter Svetina

Hvala lepa, spoštovana predsednica. spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani gostje, dober večer tudi v mojem imenu.

Moram reči, da nad dogajanjem glede izbire družinskih zdravnikov, še posebej nad dogajanjem v Zdravstvenem domu Ljubljana pred desetimi dnevi sem resnično pretresen. Ne zgolj zato, ker sem se vsak dan mimo vozil v službo, ampak ker se to pač ne more, ne sme dogajati. Težko namreč razumem, da v dobi digitalizacije, ko smo med drugim dobili kar nekaj pobud v zadnjih dveh letih, da ljudje ne morejo dostopati do Zdravstvenega doma Ljubljana brez, da bi pred tem se prijavljali preko portalov, takšnih in drugačnih, nenazadnje že v laboratorij. Da pa morajo ljudje potem fizično stati v vrsti in čakati, da lahko pri si izberejo zdravnika, jaz sem prepričan, da je vpisovanje pacientov, da bi lahko potekalo na človeku bolj prijazen in dostojanstven način. Zavedam se, da pomanjkanje družinskih zdravnikov ni problematika, ki bi zadevala le Zdravstveni dom Ljubljana, pa vendar se zdi, da je v Ljubljani stanje najbolj pereče in zaskrbljujoče. Iz vsebine pobud, ki smo jih dobivali pri varuhu, namreč izhaja, da je do pomanjkanja družinskih zdravnikov v Zdravstvenem domu Ljubljana in te problematike prihajalo že veliko prej. V letu

2020 smo na primer, smo se pri varuhu obrnili na ministra za zdravje in izrazili pričakovanje, da se čim prej poišče začasne in premostitvene rešitve, ker pacienti ne morejo čakati več let, da bo število zdravnikov družinske medicine skladno s potrebami. Žal do danes napredka ni bilo, še več, razmere se poslabšujejo, odgovornost se iz mandata v mandat vlad prelaga kljub našim neprestanim opozorilom o kršenju pravic ljudi. Pravica do zdravstvenega varstva je namreč temeljna človekova pravica, ki jo zagotavlja Ustava Republike Slovenije. To ni nekaj nadstandardnega, ampak najbolj osnovna pravica, ki izhaja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Večkrat povem, da je država odgovorna za učinkovito izvajanje zdravstvene dejavnosti. Poskrbeti mora torej za vzpostavitev in ustrezno delovanje sistema zdravstvene službe, ki je sposobna prebivalkam in prebivalcem nuditi potrebne zdravstvene storitve, to se pravi, da mora vzpostaviti učinkovito mrežo na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Opredeliti mora, kaj se izvaja kot javna služba na področju zdravstva, urediti položaj zdravstvenih inštitucij ter zdravstvenih delavk in delavcev, ki opravljajo dejavnost, z ustreznimi ukrepi mora torej zagotoviti, da bodo posamezniki in posameznice deležni potrebnih preventivnih in kurativnih zdravstvenih ukrepov, vse z namenom, da se zagotovi najvišja možna stopnja zdravja. Žal je nakopičenih težav toliko na področju zdravstva, ki so dejansko rak rana naše družbe, veliko. Nenazadnje smo o tem poročali tudi v letnem poročilu za leto 2021, ki ste ga oktobra v Državnem zboru tudi obravnavali, in takrat sem izrazil tudi na plenarki svojo žalost, da Odbor za zdravje, ki smo mu namenili kar nekaj priporočil, ni bil sklican, da bi obravnaval to naše letno poročilo. Je pa res mnogo v zdravstvenih ustanovah tudi srčnih, solidarnih ljudi, ki imajo vero in zaupanje za spremembe na bolje, kljub vsemu, kar se dogaja v zdravstvu, še niso obupali in ne odstopajo od temeljnih pravil medicine, etike in medsebojne solidarnosti. Naj nam bodo oni svetel zgled za reforme, ki so nujne. Dostopnost do zdravnika in kakovostno zdravje sta ključna elementa zdravstvenega varstva, zato smo pri varuhu v skladu s svojimi pristojnostmi ob zadnji eskalaciji v Ljubljani ponovno ukrepali - ponovno zato, ker na tem področju že neuspešno to aktivno počnemo že od leta 2011, kar lahko vidite in preberete v naših letnih poročilih in tudi priporočilih, ki ste jih nenazadnje v Državnem zboru sprejeli. Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o Varuhu človekovih pravic, smo odprli širše vprašanje, v okviru katerega podrobneje naslavljamo problematiko pomanjkanja specialistov družinske medicine v Zdravstvenem domu Ljubljana. Menimo namreč, da je posameznikom, ki si ne morejo izbrati osebnega zdravnika, kršena pravica do zdravstvenega varstva iz 51. člena Ustave Republike Slovenije, natančneje kršitev pacientove pravice do proste izbire zdravnika, 9. člena Zakona o pacientovih pravicah in posledično tudi kršitev pacientove pravice do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave, na kar pa ne opozarjam le v svojem mandatu, ampak so opozarjali že moji predhodniki, kot sem rekel, najmanj od leta 2011 dalje. V tem okviru smo od vodstva Zdravstvenega zavoda Ljubljana zahtevali, da nam v osmih dneh pojasnijo, kaj so naredili v letih 2020, 2021 in 2022, da bi nadomestili izpad zdravnikov družinske medicine, ter kaj na tem področju še nameravajo storiti v prihodnje in ali ocenjujejo, da bi lahko vpisovanje pacientov na nediskriminatoren način, upoštevajoč različne veščine pacientov na področju informatike, potekalo tudi drugače kot s čakanjem pred zdravstvenim domom. Podobna pojasnila smo zahtevali tudi od Mestne občine Ljubljana, ki je ustanovitelj Zdravstvenega doma Ljubljana. Zaenkrat pojasnil še nismo prejeli.

Cenjene poslanke in poslanci, naj ob vsem tem povem še, da pravica do zdravstvenega zdravja, pravica do zdravja obsega več kot le pravico do zdravstvenega varstva, prav tako pa zdravje ne zahteva le fizičnega vidika posameznika, ampak tudi njegov psihosocialni vidik, zato je dobro imeti pred očmi tudi v luči aktualne situacije, da skrb za lastno zdravje ne zadeva le posameznika, ampak njegovo ravnanje zadeva in vpliva na zdravje večine. Tudi zato s tega mesta ponovno apeliram na vse odgovorne, da nehate prelagati odgovornost drug na drugega, ampak začnete tvorno sodelovati v korist bolnikov in bolnikov, bolnic in bolnikov. Trenutno stanje je namreč še en primer velikega in sistematičnega kršenja pravic prebivalk in prebivalcev, ki je nedopusten, zato kot varuh pričakujem odgovor na učinkovito rešitev v korist bolnic in bolnikov. Ko bomo pri varuhu zaključili z obravnavo problematike pomanjkanja specialistov družinske medicine v Zdravstvenem domu Ljubljana, vam jo bomo seveda tudi predstavili, poleg tega pa lahko ob tej priložnosti že napovem, da smo začeli, že začeli z analizo dostopnosti do zdravstvenih storitev v vseh slovenskih zdravstvenih domovih, tudi o tem bomo izdali posebno poročilo, ki ga bomo v obravnavo posredovali tudi Državnemu zboru.

Hvala lepa.