Govor

Tjaša Vidic

Hvala lepa za besedo.

Torej, problematika, ki ste jo izpostavili in ki je seveda današnja tema, je problematika, ki, se vsi strinjamo, da se vlečejo dolga leta in opozorila so bila dana, tako na ravni politike, kot seveda tudi na ravni izvajalcev in ostalih akterjev v zdravstvu. Moja naloga danes tukaj ni soditi kaj je bilo narejeno v zadnjih desetih, petnajstih letih, ampak kaj lahko od situacije v kateri smo, od te točke naprej naredimo.

Ja, mislim, ker bom odgovarjala tudi na vaše, pa tako, da imava pozornost. Izpostavila…