Govor

Hvala lepa. Sedaj dajem besedo še gospodu Jožetu Horvatu.