Govor

Hvala lepa, predsedujoča. Hvala ministru in bodočemu ministru za predstavitev.

Jaz najprej pozdravljam to, kar ste nakazali, periodično poročanje, mislim, da v Državnem zboru bomo tega veseli, da bomo večkrat tudi javno in tudi za nas slišali kako napredujejo pač tako poraba evropskih sredstev, kako se bo črpalo iz načrta za okrevanje in odpornost. Sicer ste dejali, da je pristojnost na prav posebnem uradu, ki je del Ministrstva za finance, ampak se mi zdi, da vaše ministrstvo bo moralo kljub temu, tudi če ne drugega, je bil pripravljavec SVRK tudi teh mejnikov, vseh in prav načrta v prejšnji vladi.

Sedaj, kar se pa tiče mojih konkretnih vprašanj je pa najprej, kako boste kot minister zagotovili vašo pomembno vlogo? Kajti sedaj SVRK je bila vladna služba, ki je bila nekako odgovorna za tako rekoč 14 ministrstev plus ena vladna služba in en Urad za zamejce sedaj pa z novo sestavo vlade bo pa teh ministrstev torej 19, vi boste eden izmed 19 ministrstev plus še urad in me zanima - vemo pa, da je ena vreča kljub vsemu - kako boste zagotovili oziroma kako boste kot minister, ali boste sklicevali kakšne mesečne ali pa kvartalne sestanke, kjer se boste dogovarjali predvsem pri snovanju strategij, katero ministrstvo oziroma kateri resorji bodo upravičeni do večjega sredstva? Na primer ministrica za digitalizacijo seveda bo želela čim več denarja na digitalizaciji, minister za naravne vire in okolje bo želel tam sredstva, ministrica za infrastrukturo bo želela tam, kako boste pač zagotovili kot minister pristojen za regionalni razvoj in tudi evropska sredstva, da bo do ta sredstva res koristila državi Republiki Sloveniji in ne posameznim, morda tudi strankam ali ministrstvom, ker je to zelo pomembno? Vemo, da na koncu je to usklajevanje res kar zahtevno in vam želim seveda pri tem obilico uspeha.

Sedaj, naslednje vprašanje. Sam mislim, da bi morali kot Republika Slovenija poudarek dati poudarek, še večji dat na norveškem mehanizmu. Tukaj vemo, gre res za milijarde evrov denarja, ki ga Norvežani dajo tem državam, ki jih prepričajo in se mi zdi, da moramo predvsem na teh trdih vsebinah delati ne toliko na mehkih, saj civilna družba pa vse te problematike se jih zavedamo in je prav, da se tudi potrebne financirajo, ampak tako kot ste dejali sem bil vesel, da ste omenili to geotermalno energijo - tukaj bo kolega Horvat zagotovo zadovoljen? Zdi se mi, da imamo tukaj veliko potenciala, da bi pridobili še več sredstev iz tega, kajti Norvežani se mi zdi, da to res spoznajo.

Še zadnje vprašanje, ki ga imam. Dejali ste, da ne smemo zaustavljati razvoja drugih regij, se pravi, vemo, imamo vzhodno in zahodno kohezijsko regijo kako boste sedaj prepričali, ne vem, eno regijo ali pa eno občino Kako boste zdaj prepričali, ne vem, eno regijo ali pa eno občino, ki eksponentno narašča njen razvoj, da bo dobila manj sredstev, kljub temu pa, da ste dejali, da ne bomo zaustavili razvoja? Kajti na koncu spet, kot sem že dejal v uvodu, ena vreča denarja je in so tu prioritete tiste. Se pravi, morda kakšna ideja, kako boste ob pogajanjih, ali so to skupnost mestnih občin, skupnost občin ali pa s posameznimi župani to uveljavljali, kot najbrž imate tudi prakso, ker ste bili le dolgoletni župan. Hvala lepa.