Govor

Bojan Kumer

Hvala lepa.

Bom začel tukaj na koncu, mi je lažje, ker ste dali dobro iztočnico. V energetiki je vedno tako, da si želiš biti čim boljše povezan predvsem s sosedi. Namreč, veste, da če bi ugasnili luč ali pa če bi jo prižgali, pa govorim bolj simbolično gledano, za velike enote, je potrebno za to, da imamo stabilno, zanesljivo oskrbo, da smo čim boljše povezani. Nisem tako mlad, da se ne bi spomnil še raznih mrkov iz časov bivše države, ker smo bili slabo povezani. Enotni evropski energetski trg je najboljša garancija, da imamo eno Evropejci najzanesljivejših oskrb, kar se energije tiče. In Madžarska je bila še zadnja soseda, s katero nismo bili električno povezani. In investicija v daljnovodno povezavo Cirkovce-Pince se je dogajala, mislim, da 20 let. Ideja sega celo v prejšnje stoletje. Postopek umeščanja zelo zahteven, ker gre za res linijski projekt čez mnogo parcel. In vse ekipe, ki so pri tem sodelovale so zaslužne, da se je v času vaše Vlade najprej zgodilo tesno obdobje, v času naslednje vlade oziroma naše ali pa rezanje traku oziroma pritisk gumba. Tovrstne energetske investicije so bile v preteklosti absolutno podhranjene in bi morale vse vlade na tem početi, pa sam sem bil del dveh vlad, sicer zelo kratkih, vendar energetski projekti, energetska infrastruktura je ravno ta energetska kriza, če se tako izrazim, pokazala, da je potrebno tukaj narediti korak naprej. Tako da absolutno pomeni ta daljnovodna povezava z Madžarsko korak v pravo smer, ki bo garantirala Sloveniji še bolj zanesljivo oskrbo in je igrala dejansko ključno vlogo pri tem, ker je bil leto pa pol napovedan remont največjega bloka jedrske elektrarne in pa seveda zaradi pomanjkanja premoga še TEŠ6 ni deloval. Tako da, smo lahko ravno zaradi odlične povezljivosti Slovenije lahko zagotavljali nemoteno oskrbo.

Zdaj težko sodim, kako so, bi rekel, zunaj trgovinski odnosi med državama, imajo pristojnost, kar se tiče pa plina, kot ste rekli, ni bila nobena pogodba podpisana, v medijih je bilo z veliko, zelo veliko napačnih, napačnih informacij, bila je dana pa pobuda, da bi bilo vendarle mogoče nadaljevati, ampak ne samo za zemeljski plin, ampak da ideja, ki je bila na nek način že dana med obema državama, da bi jo nadgradili v vodikovod. Vodik je energent prihodnosti in če že snujemo ali pa želimo snovati plinsko povezavo med Slovenijo in Madžarsko, mora biti absolutno brezpogojno nadgrajena v vodikovod, zato ker enkrat vodik bo energent in itak bo to projekt, ki se bo mnoga leta izvajal, da bomo prišli, ampak upam pa, da ne tako dolgo, dokler, tako kot je bila daljnovodna povezava.

Zdaj, premik(?) je več let. Jaz sem bil zelo jasen, ko sem povedal na katerih Zakon o skladu NEK, mislim, da 14 let ni bilo. Meni se zdi to dolga doba, da se ga ni prenovil, pa smo, pa smo rabili, dejansko je bil dobesedno skupen, skupen napor storjen, da smo ta zakon sprejeli. Potem, tiste premike, ki sem jih rekel, so bili tudi na podlagi večletnega zaostanka, zakaj, zakaj je poudarek na energiji, je, ker je dejansko za podnebje tako pomembna, da iz energije veje 80 procentov emisij in je že zato pomembno, da, pa ne glede na to, da je pač energetika trenutno najbolj bila, bila na udaru zaradi situacije v Evropi in pa seveda obvladovanje razmer v preteklih sedmih mesecih, dejansko ne samo Slovenija, ampak tudi, tudi druge države članice smo se prvič soočali s situacijo v kateri smo se znašli. Tako da, tudi zato moram reči, da če tega prej ni bilo, da je pač to potem, bom rekel, neke vrste zgodovinski premik.

Zdaj, drži, ja, šest do sedemkrat več se trguje z električno energijo, jaz temu rečem, da ena megavatna ura preden(?) od izvora do ponora šestkrat najmanj zamenja lastništvo. Ta procent je bil pred letošnjim letom še oziroma ta mnogokrat, ki je bil še višji, preko deset, tudi deset do enajstkrat je zamenjalo lastništvo, ampak pravilna razmerja so nekje med tri, pa med sedem. Zakaj? Ravno z enotnostjo in dobro delujočim energetskim trgom? Zdaj smo šli celo na petnajst minutni interval, mi moramo zagotavljati energijo v vsakem trenutku in če si izmenjujemo energijo na dnevnem nivoju 24 ur, potem pa določene petnajst minutne bloke si preprodajamo in s tem dejansko vsem državljanom znotraj Evrope kreiramo, ker določena država ima v enem delu dneva suficit, določen deficit in je prav, da si izmenjamo že znotraj včasih ure, štirikrat petnajst minutni blok. Jaz v tem ne vidim nič slabega, ker ni nujno, da menjavo lastništva pomeni dodajanje k draženju, lahko je kontra efekt, je pa zagotovo to eden izmed ključnih faktorjev, da imamo zanesljivo oskrbo, a zato se mi zdi to nič slabega, mogoče faktor 10, 11 let, je pa malo pretiravanje, to se pa strinjava.

Zakaj so cene višje, voda, cena vode in pa premoga pa so ostale enake oziroma tako kot so marsikje v medijih povzemali, saj je verjetno v Franciji, Nemčiji, vsepovsod enako kot pri nas, ampak leta 2021 pravzaprav prve megavatne ure za prodajo električne energije za porabo v letu 2022 so se prodajale za leta 2019, nobeden ni vedel, kaj se bo dogajalo, še pred covidom so se prodajali prve megavatne ure za leto 2022, potem je prišel pa leta 2022 februar, pa vojne razmere, pa suša, celotna hidro proizvodnja je bila plansko prodana, pred vstopom v leto, kar je čisto normalno, ampak potem zaradi suše dejansko so morali ti isti proizvajalci pokupiti nazaj, prej so prodali po 70 evrov, potem so pa prodali pa po 700 evrov nazaj, zato, da smo imeli energijo, da je gospodarstvo lahko delovalo, ker niti ena kilovatna ura pa ni bila nedostavljena, ne na, končnemu odjemalcu, pa govorimo o gospodarstvu pa o gospodinjstvu. Tako da, ta razlika v ceni je pa, je pač tista, ki je bilo potrebno ustrezno nevtralizirati.

Kar se tiče kavcijskih odpadkov oziroma kavcijskega sistema. Moja želja je za, za, da v tem mandatu vendarle pridemo do tega. To bo moja zaveza, ne bo obljuba, ampak bo pa zaveza, da to naredimo. Treba bo določen program narediti, operativni program sicer imamo, ampak namen pa je, da delujemo pet nivojsko, se pravi čim manj odpadkov oziroma brez odpadkov, potem večnamenskost, potem reciklaža, krožno gospodarstvo in tako dalje in s tem osnovno pridemo v to pet nivojsko ravnanje z odpadki, ampak ja, kavcijski sistem pa najkasneje 2026.

Hvala.