Govor

Hvala lepa. Tudi jaz, vse navzoče prav lepo pozdravljam.

Pričenjam 9. nujno sejo Odbora za gospodarstvo.

Tudi jaz imam nekaj pooblastil. Na seji kot nadomestni člani sodelujejo: poslanka Alma Intihar nadomešča poslanko Andrejo Živic iz Poslanske skupine Svobode, poslanec gospod Gašper Ovnik nadomešča poslanca Tineta Novaka iz Poslanske skupine Svoboda in gospod Andrej Hoivik nadomešča poslanca gospoda Franca Rosca iz Poslanske skupine SDS in Lucija Tacer nadomešča poslanca Martina Marzidovška iz Poslanske skupine Svoboda.

S sklicem seje ste prejeli dnevni red z eno in edino točko, to je predstavitev dr. Aleksandra Jevška, kandidata za ministra za kohezijo in razvoj.

Ker v poslovniškem roku nisem oziroma nisva prejela predlogov za spremembo dnevnega reda, je določen takšen dnevni red seje kot ste ga prejeli s sklicem.

In sedaj prehajamo na 1. in torej edino TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE PREDSTAVITEV DR. ALEKSANDRA JEVŠKA, KANDIDATA ZA MINISTRA ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ.

Predsednik Vlade, dr. Robert Golob, je predsednici Državnega zbora, mag. Urški Klakočar Zupančič, 9. 1. 2023, na podlagi prvega odstavka 112. člena Ustave ter 229. in 234. člena Poslovnika Državnega zbora predlagal listo kandidatk in kandidatov za ministrici in ministre Vlade Republike Slovenije. Predsednici Državnega zbora je Odboru za gospodarstvo in Odboru za zadeve Evropske unije posredovala predlog predsednika Vlade, da Državni zbor za ministra za kohezijo in regionalni razvoj imenuje dr. Aleksandra Jevška.

V skladu s prvim in drugim odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora, je bila sklicana današnja skupna seja na kateri se nam bo predlagani kandidat predstavil ter odgovarjal na vprašanja članic in članov obeh odborov. Odbora bosta po opravljeni predstavitvi v skladu z 231. členom Poslovnika predsednici Državnega zbora in predsedniku Vlade posredovala mnenje o predstavitvi predlaganega kandidata.

Na sejo odborov je vabljen dr. Aleksander Jevšek, kandidat za ministra. Za sejo ste kot gradivo prejeli listo kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije z dne 9. 1. 2023, ki je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora in gradivo z dne 9. 1. 2023, ki ste ga članice in člani zaradi varstva osebnih podatkov prejeli v varovani predal sistema Udis.

Glede poteka seje vas obveščam, da bo najprej na vrsti predstavitev kandidata, na to pa, da bodo sledila vprašanja poslank in poslancev odbora in njegovi odgovori. Ob tem vas obveščam, da imamo na razpolago za zaslišanje tri ure, zato prosim, da ste pri postavljanju vprašanj čim bolj racionalni.

Sedaj dajem besedo gospodu dr. Aleksandru Jevšku za vašo predstavitev. Izvolite.