Govor

Spoštovane kolegice in kolegi, ostali prisotni, lepo pozdravljeni, pričenjam 15. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.

Obveščam vas, da na seji kot nadomestni član sodeluje poslanka Alma Intihar, ki nadomešča poslanca Martina Marzidovška.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red: predstavitev mag. Bojana Kumra, kandidata za ministra za okolje, podnebje in energijo. Ker do pričetka seje nisem prejela nobenega predloga za spremembo dnevnega reda, je ta določen kot ste ga prejeli s sklicem seje odbora.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE PREDSTAVITEV MAG. BOJANA KUMRA, KANDIDATA ZA MINISTRA ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO.

Predlog kandidata za ministra za okolje, podnebje in energijo z dne 9. 1. 2023 je objavljen na spletni strani Državnega zbora. Del gradiva, ki vsebuje osebne podatke, pa ste članice in člani odbora prejeli v varovanem predalu v sistemu UDIS.

Na sejo odbora je k tej točki vabljen mag. Bojan Kumer, kandidat za ministra.

Mag. Bojan Kumer, ki je predlagan za ministra za okolje, podnebje in energijo, se bo v skladu s 112. členom Ustave Republike Slovenije ter prvim in drugim odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora predstavil odboru kot pristojnemu delovnemu telesu in odgovarjal na vprašanja članic in članov odbora. Na podlagi predstavitve bo odbor v skladu s prvim odstavkom 231. člena Poslovnika sprejel mnenje o ustreznosti predstavitve kandidata, ki ga bom v roku iz prvega odstavka 231. člena Poslovnika poslala predsednici Državnega zbora in predsedniku Vlade.

Še eno pooblastilo sem prejela, in sicer dr. Matej Vatovec nadomešča poslanko Natašo Sukič.

Prosim zdaj mag. Bojana Kumra, kandidata za ministra za okolje, podnebje in energijo, da se predstavi odboru.