Govor

Hvala, mag. Alenka Bratušek, za predstavitev.

Prehajamo na vprašanja članic in članov odbora. V nadaljevanju bom dala besedo članom odbora, da kandidatki za ministrico postavijo vprašanja. Pri tem bi pa samo še podala pojasnilo: vprašanja članov odbora se lahko nanašajo na delovno področje Ministrstva za infrastrukturo, ki v skladu z Zakonom o Vladi Republike Slovenije opravlja naloge na področju prometne infrastrukture in žičniških naprav, na področju usmerjanja, koordinacije in povezovanja upravljavcev cest, razvoja vseevropskega prometnega omrežja v Republiki Sloveniji in na področju cestnega, železniškega, žičniškega, zračnega in pomorskega prometa, plovbe po celinskih vodah ter mednarodnih avtobusnih in železniških prevozov Preden dam besedo članom odbora, še predlagam, da zaslišanje poteka na takšen način, da bi po zastavljenih vprašanjih treh poslank in poslancev oziroma poslancev dala besedo kandidatki da na vprašanja odgovori. Potem, ko boste dobili možnost zastaviti vprašanje, vsi, ki boste to želeli pa bi vam dala možnost še za kakšno dopolnilno dodatno vprašanje, da kandidatko zaprosite za dodatna pojasnila v drugem krogu, v kolikor do takrat pač niste prejeli odgovora.

Besedo zdaj dajem članicam, članom odbora. Ja, izvolite, kolega Černač, ste prvi se prijavili k besedi, potem kolega Podkrajšek in potem kolega Kordiš, potem pa gremo naprej.