Govor

Spoštovane kolegice in kolegi! Začenjam 14. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter vas vse lepo pozdravljam.

Obveščam vas, da na seji kot nadomestni člani sodelujejo: Miha Kordiš, ki nadomešča Natašo Sukič, Janeza Žaklja nadomešča Aleksander Reberšek, Lenart Žavbi pa nadomešča Franca Propsa.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red:

1. predstavitev mag. Alenke Bratušek, kandidatke za ministrico za infrastrukturo,

2. predstavitev Uroša Brežana, kandidata za ministra za naravne vire in prostor.

Ker do pričetka seje nisem prejela nobenega predloga za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot ste ga prejeli s sklicem seje odbora.

Preden preidemo na obravnavo prve točke, vas obveščam, da imamo za vsako zaslišanje predvidene tri ure, zato apeliram na članice in člane odbora, da se v svojih vprašanjih in razpravah temu času prilagodite oziroma da ste pri porabi časa čim bolj racionalni.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDSTAVITEV MAG. ALENKE BRATUŠEK, KANDIDATKE ZA MINISTRICO ZA INFRASTRUKTURO. Predlog kandidatke za ministrico za infrastrukturo z dne 9. 1. 2023 je objavljen na spletni strani Državnega zbora, del gradiva, ki vsebuje osebne podatke pa ste članica in člani odbora prejeli v varovanem predalu v sistemu Udis.

Na sejo odbora je k tej točki vabljena mag. Alenka Bratušek, kandidatka za ministrico.

Podajam uvodno pojasnilo. Mag. Alenka Bratušek, ki je predlagana za ministrico za infrastrukturo, se bo v skladu s 112. členom Ustave Republike Slovenije ter prvim in drugim odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora predstavila odboru kot pristojnemu delovnemu telesu in odgovarjala na vprašanja članic in članov odbora. Na podlagi predstavitve bo odbor v skladu s prvim odstavkom 231. člena Poslovnika sprejel mnenje o ustreznosti predstavitve kandidatke, ki ga bom v roku iz prvega odstavka 231. člena Poslovnika poslala predsednici Državnega zbora in predsedniku Vlade.

Prosim mag. Alenko Bratušek, kandidatko za ministrico za infrastrukturo, da se predstavi odboru.