Govor

Lepo pozdravljeni vsi skupaj!

Mislim, da smo kar hitro šli v glasovanje in mogoče, ne vem, ali je bilo predvideno, da bomo na koncu kaj povedali ali se oglasili ali ne, ampak mogoče je zdaj čas. Ta resolucija je tretja v vrsti in je lepo organizirana in ima, je neke vrste akcijski načrt, ki se tu, namesto akcije se reče strategija. Vsaka strategija ima ukrepe, vsak ukrep ima ključne kazalnike in na papirju je videti lepo. Rad bi vas pa spomnil na par stvari. Ena je to, da je novi Zakon o varstvu pred sevanji in jedrsko varnostjo iz leta 2020, pa njegova novela iz 2003, je predvidevala, da bo lokacija za odlagališče nizko in srednjih aktivnih odpadkov določena do leta 2008, in da bo odlagališče NSRAO zgrajeno 2013 in te številke so se večkrat ponovile, zdaj smo pa tukaj kjer smo, po 41. letih oziroma 42. letih kmalu obratovanja jedrske elektrarne, še nimamo odlagališča za nizko in srednje odpadke. Jaz upam, da bo tokrat ta resolucija, kar se tega tiče, ne bo samo črka na papirju, ampak da bomo v teh rokih kot je tukaj napisano, to izvedli. Skratka večinoma ali pa vse, še za časa mandata te Vlade.

Zdaj, kar se tiče ravnanja z visoko aktivnimi odpadki oziroma z izrabljenim gorivom, v teh amandmajih je edina sprememba od predlagane resolucije je to, da se prestavi nazaj na sedaj veljavno resolucijo po katerem je rešitev odlaganja ali pa rešitev radioaktivnih, visoko aktivnih odpadkov oziroma izrabljenega goriva leta 2065.

Zdaj, še na nekaj bi rad opozoril. Tako naš Zakon o varstvu pred sevanji kot skupna konvencija o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki in varnem ravnanju z izrabljenim gorivom, kot tudi evropska direktiva iz leta 2011 o ravnanju z radioaktivnimi odpadki apelira, predvideva, da se bremena ne prenašajo na bodoče generacije, in to mislim, da je tudi, če bomo to resolucijo res tokrat izvedli, da bo temu tako Tako da, moj apel bi bil, da naredimo enkrat spremembo in se ene resolucije držimo.

Hvala lepa.