Govor

Hvala.

Želi besedo še kdo od vabljenih? Ja, kar izvolite, pa predstavite se, lepo prosim. Aha, v redu. Dobro. Potem zaenkrat ni razpravljavcev.

Prehajamo torej na razpravo in odločanje o posameznih poglavjih predloga resolucije in vloženih amandmajih.

Odboru najprej predlagam, da po opravljeni razpravi o posameznih poglavjih najprej glasujemo o amandmajih ter nato v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 128. člena Poslovnika Državnega zbora o vseh poglavjih predloga resolucije skupaj. Nasprotuje kdo takšnemu predlogu? (Ne.)

Torej dajem v razpravo najprej preambulo in prvo poglavje predloga resolucije in vložene amandmaje koalicijskih poslanskih skupin. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o amandmajih.

Glasujemo o vloženem amandmaju koalicijskih poslanskih skupin k preambuli.

Glasujemo. Navzočih je ? poslank in poslancev, za je glasovalo 8, proti nihče.

(Za je glasovalo 8.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

Glasujemo o vloženem amandmaju koalicijskih poslanskih skupin k poglavju I.

Glasujemo. Navzočih je ? poslank in poslancev, za je glasovalo 9, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

Glasujemo o vloženem amandmaju koalicijskih poslanskih skupin k podpoglavju 1.1.

Glasujemo. Navzočih je ? poslank in poslancev, za je glasovalo 9, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

Glasujemo o vloženem amandmaju koalicijskih poslanskih skupin k podpoglavju 1.3.

Glasujemo. Navzočih je ? poslank in poslancev, za je glasovalo 9, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je ta amandma sprejet.

V razpravo zdaj dajem II. poglavje predloga resolucije in vložena amandmaja koalicijskih poslanskih skupin k temu poglavju.

Želi kdo o tem poglavju razpravljati? (Ne.) Potem prehajamo na glasovanje. Glasujemo o vloženem amandmaju koalicijskih poslanskih skupin k podpoglavju 2.5.

Glasujemo. Navzočih je ? poslank in poslancev, za je glasovalo 9, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

Glasujemo o vloženem amandmaju koalicijskih poslanskih skupin k podpoglavju 2.8.

Glasujemo. Navzočih je ? poslank in poslancev, za je glasovalo 9, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

V razpravo dajem III. poglavje predloga resolucije in vložen amandma koalicijskih poslanskih skupin k temu poglavju.

Želi kdo razpravljati? (Da.)

Ja, kolega Gregorič, izvolite.