Govor

Hvala lepa.

Prehajamo na razpravo članic in članov odbora. Pred tem bi predlagala, da ob upoštevanju pisnega mnenja Zakonodajno-pravne službe in mnenja Vlade v sklepu z drugim odstavkom 128. člena Poslovnika Državnega zbora predlagam odboru, da sprejme sklep, da obravnavani predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Zaradi vsebinske narave predloga sklepa se o slednjem na seji delovnega telesa opravi razprava, ob tem pa dodajam, da v primeru, da bo predlog sklepa sprejet, odbor ne bo razpravljal ter odločal o vloženih amandmajih in o členih predloga zakona.

Želi kdo razpravljati o predlogu sklepa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo? (Da.)

Gospa Anja Bah Žibert, izvolite.