Govor

Spoštovana predsednica, hvala za besedo.

Lepo pozdravljeni, predstavniki Vlade, ostali predstavniki, seveda kolegice in kolegi poslanci in poslanke!

Torej, Ukrajino je od 24. februarja, ko so jo napadle ruske sile, zapustilo 6,8 milijona ljudi. Veliko teh beguncev se je zateklo tudi na ozemlje Republike Slovenije. Zaradi omilitve posledic humanitarne krize, ki je posledica vojaške invazije na Ukrajino in s tem povezanega množičnega prihoda oseb iz Ukrajine na ozemlje Republike Slovenije, ter zaradi učinkovitejšega izvajanja postopkov priznavanja začasne zaščite ter zagotavljanja pravic tem osebam smo pripravili ta predlog zakona. Cilj predloga zakona je torej omilitev posledic ukrajinske krize in zato tudi posledic omejitev v poslovanju z Rusijo in Belorusijo na slovenskem gospodarstvu, predvsem zaradi pretrganja dobavnih verig, prekinitve trenutnih poslov in nezmožnosti sklepanja novih. Zato se s predlogom zakona uvaja ustrezen začasni ukrep za področje gospodarstva. Kar pa je zelo pomembno, gre seveda za pomoč ljudem oziroma za omilitev humanitarne krize in seveda vseh posledic povezanih s to krizo zaradi prihoda Ukrajincev na naše ozemlje. Zakon uvaja interventne ukrepe za hitro, učinkovito in celovito ureditev položaja teh oseb, za katere je uvedena ureditev položaja teh oseb za katere je uvedena začasna zaščita. Pri tem sledi načelom mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, zlasti glede urejanja začasne zaščite ob množičnem prihodu teh oseb ter upošteva tudi izhodišča nacionalne zakonodaje in vključuje tudi predpise EU iz tega področja. Poglavitne rešitve na področju zdravstvenega varstva so zaščita zdravja in življenja oseb za začasno zaščito. Posebna skrb za ranljivo skupino oseb kot so nosečnice, starejši in otroci ob upoštevanju specifičnosti zdravstvenega stanja oseb za katere je uvedena začasna zaščita. Poglavitne rešitve na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti se nanašajo na možnost vključitve v programe vzgoje in izobraževanja od predšolske vzgoje pa vse do visokošolskih programov. Osebe z začasno zaščito se v programe vključujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Študentje visokošolskih in višješolskih programov s statusom osebe z začasno zaščito, torej imajo tudi pravico do mesečnega dodatka za izobraževanje. V Zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb odpravljamo nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi. Poenostavitev in hitrejša izvedba postopka priznanja začasne zaščite, jasnejša delitev pristojnosti za izvedbo posameznih dejanj v postopku priznavanja začasne zaščite in ureditev pravic prosilcev za začasno zaščito in jasnejšo ureditev pravic teh oseb.

Predlagatelji se seveda zavedamo, da je od ruske invazije na Ukrajino minilo že kar veliko časa, žal pa se bojimo, da te invazije še kmalu ne bo konec, in da bodo v našo državo prihajali še novi begunci iz tega področja. V kolikor bo koalicija zavrnila naš predlog, pa seveda prosimo, predlagamo Vladi, da pride s svojim zakonom in težave in predloge na katere smo mi opozorili v tem zakonu vključi, in da dejansko pride do čimprejšnjih rešitev. Namreč v Sloveniji je kar trenutno 240 učenk in učencev, 900 učenk in učencev v 240. slovenskih osnovnih šolah. To se pravi, povsod po naši državi so mladi vključeni. Tudi 40. srednjih šolah je 100 dijakov in dijakinj iz Ukrajine. Torej iz prakse izhaja, da moramo vsaj tem ranljivejšim čim prej pomagati in sprejeti enega od zakonov, ali bo to naš zakon ali bo to nov zakon, ki ga bo pripravila Vlada.

Hvala, toliko za zdaj.