Govor

Najlepša hvala, gospod Štokelj, za vsa pojasnila. Ker sem bil že predhodno obveščen, da se bo seja zaprla, kljub temu ne oziroma da boste predlagali za odgovore pri dodatnih vprašanjih, zlasti kar se tiče poslovanja in tako naprej, da bomo to opravili na zaprti seji, kljub temu imam jaz par vprašanj, pa vi ocenite, kaj lahko poveste na odprti seji. Javnost bo to seveda ocenila.

Imam pa najprej za ministra vprašanje, in sicer najprej za ogrevanje, ali se je kdaj že v Republiki Sloveniji zgodilo, da v bistvu dokapitaliziramo strateško naložbo države, kjer je država 100 odstotni lastnik? Mislim, to je, če se jaz ne motim, je to prvovrstno ne dejanje. To se je prvič zgodilo. In drugič še eno vprašanje, Evropska komisija ali kako se tretira, se pravi, to vplačilo kapitala, ne dokapitalizacija, dokapitalizacija je bilo sporočeno v sporočilu za javnost, pa tudi v mediji so govorili o dokapitalizaciji, ampak v sporazumu gre za plačilo kapitala, kar je tudi obrazloženo. Pa me zanima, ali se to tretira oziroma kje so tukaj pravni argumenti, pravne podlage, da se to ne tretira kot državna pomoč? Če pa se tretira kot državna pomoč, pa me zanima, ali je Evropski komisiji bila ta državna pomoč priglašena? In, ali je Evropska komisija, če se to tretira kot državna pomoč, to tudi odobrila? Pa dajte najprej vi na to odgovoriti.