Govor

Lepo pozdravljeni.

Spoštovane članice in člani Komisije za nadzor javnih financ, na 6. nujni seji komisije. Pozdravljam tudi lepo ministra, ostale goste iz Slovenskega državnega holdinga in tudi HSE.

Torej pričenjamo 6. nujno sejo komisije. Obveščam vas, da se seje ne more udeležiti poslanec Jani Prednik. Prav tako imamo pooblastilo o nadomeščanju in sicer Tomaž Lah nadomešča gospo Moniko Pekošak.

S sklicem seje ste prejeli tudi dnevni red seje. Se opravičujem, da je sklic seje tako skop, ampak skop je zaradi tega, ker vemo toliko kot vemo glede edine točke dnevnega reda. Ker v poslovniškem roku ni bilo podanih predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je določen takšen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s samim sklicem.

Torej prehajamo na 1. in tudi edino TOČKO DNEVNEGA REDA - DOKAPITALIZACIJA SKUPINE HSE V VIŠINI SKORAJ 500 MILIJONOV EVROV IN STANJE V SKUPINI HSE, KI VELJA ZA STRATEŠKO NALOŽBO DRŽAVE, KI PROIZVEDE ŠESTDESET ODSTOTKOV CELOTNIH POTREB ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA REPUBLIKO SLOVENIJO. In ker gre za takšen znesek po tem, ko je Državni zbor konec septembra potrdil tudi poroštveni zakon v višini 800 milijonov, je prav, da danes o tem spregovorimo.

Kot gradivo k točki dnevnega reda ste prejeli obrazložitev z omenjeno prilogo, s poročilom za javnost s strani Slovenskega državnega holdinga. To je tudi vse kar javnost zaenkrat ve.

K točki so bili vabljeni: minister za finance, gospod Klemen Boštjančič, mag. Žiga Debeljak, predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga, dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne, gospod Uroš Podobnik, poslovni direktor Holdinga Slovenske elektrarne, Ministrstvo za finance, Slovenski državni holding in Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.

Vse goste še enkrat lepo pozdravljam in hvala za udeležbo.

Glede na to, da imamo samo sporočilo za javnost, in da javnost veliko o tem ne ve, vas bom jaz prikrajšal za svoj uvod, pa za morebitna vprašanja, tako da besedo najprej dajem gospodu ministru, Slovenskemu državnemu holdingu in HSE.

Zaradi javnosti, ki nas spremlja neposredno in tudi zainteresirane medijev pa naj povem, da se pogovarjamo o dveh tranšah v skupni višini skoraj 500 milijonov evrov, pol milijarde evrov, ki ga država namenja HSE-ju z obljubo, da se bo ta denar do konca leta 2024 vrnil oziroma citiram, »s prizadevanji«, da se bo ta denar vrnil. Ob tem ne zanemarimo dejstva, da smo za teh šest dali milijardo 400 milijonov evrov denarja. Pri tem je tudi ta Državni zbor samo s 4 glasovi proti glasoval tudi o državnem poroštvu. Torej, uvodna beseda, gospod minister, je vaša.