Govor

Ja, najlepša hvala.

Moj postopkovni predlog se nanaša na peto poglavje Poslovnika, tretje točke - razmerja Državnega zbora do Vlade, in sicer 249. člena, prvega odstavka, kjer piše, da Vlada ali minister ali generalni sekretar Vlade na pisno poslansko vprašanje ali pobudo odgovori pisno v tridesetih dneh po prejemu vprašanja oziroma pobude. Danes pred, tik pred sejo smo dobili pregled neodgovorjenih pisnih poslanskih vprašanj in poslanskih pobud v poslovniškem roku in jaz moram reči, da kar sem že večkrat opozorila tudi na kolegiju. Glede na to, da je danes tukaj predsednik Vlade in celotna Vlada, opozarjam na to, da je so določena vprašanja, na katera še vedno nimamo odgovor in je ta tridesetdnevni rok, ki ga določa 249. člen prekoračen. Gre za šest vprašanj, eno Vladi in pa ena, dva, tri, štiri vprašanja ministru za obrambo in eno ministru za delo. Odgovori na ta pisna poslanska vprašanja bi morala priti tam 21. 11. torej prejšnji mesec, zamuja za trideset dni. Dotaknila se bom pa samo mojega poslanskega vprašanja Vladi, ki sem ga postavila 8. 9. 2022 in bi odgovor moral priti že 10. 10. Gre namreč za vprašanje Vladi, če mi lahko posredujejo, jaz mislim, da to sploh ni nobeno težko vprašanje, gre za čisto evidenco Namreč vseh obiskov pri predsedniku Vlade, v kabinetu in sekretarjih in drugih zaposlenih, torej v kabinetu predsednika Vlade od 2. junija do danes in enako tudi za vsa ministrstva ter lobistične stike. Jaz ne vidim tukaj nekih velikih zadržkov, da na to odgovorite, ne pa da se tukaj zamuja že dva meseca. Tako da, jaz bi prosila, predsednica, da Vlado se opozori, da 249. člen določa trideset dnevni rok. Torej, še enkrat. Moje pisno poslansko vprašanje gospod predsednik Vlade in Vlada je statistično razen če seveda so kabinet predsednika Vlade in predsednika Vlade obiskovali ljudje, ki potem svetujejo raznorazne varnosti glede varnostnih zadev, kako se morajo tudi pisarne menjavati in tako naprej, tako da če je seveda to problem, potem je težko odgovoriti in se pač zadeve ne odgovorijo. Drugače pa Ministrstvo za obrambo tudi vprašanja, ki se tičejo vojaške opreme, donacije Ukrajin in tako naprej, jaz mislim, da je prav, da se na to odgovori.

Torej predsednica, prosim glede na Poslovnik, da se Vlada opozori in da odgovorijo na ta vprašanja oziroma da ne zaznamujejo teh rokov. Hvala.