Govor

Hvala lepa ministrici za obrazložitev.

V zvezi s tem Državni zbor na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije ugotavlja, da je mag. Tatjani Bobnar prenehala funkcija ministrice za notranje zadeve. Na podlagi obvestila predsednika Vlade dr. Roberta Goloba in v skladu z drugim odstavkom 234. člena Poslovnika Državnega zbora bo funkcijo ministra za notranje zadeve začasno opravljala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Čeprav je ni več, je že odšla, se mag. Tatjani Bobnar zahvaljujem za sodelovanje in ji želim vse najboljše pri nadaljnjem delu.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE VPRAŠANJA POSLANK IN POSLANCEV.

V zvezi s to točko dnevnega reda sem v poslovniškem roku prejela pisne prijave 28 poslanskih vprašanj. Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora. Na prva tri vprašanja poslank in poslancev opozicije ter na vprašanje poslanca vladajoče koalicije bo odgovoril predsednik Vlade. Vsak poslanec oziroma poslanka ima za postavitev vprašanja na voljo tri minute, predsednik Vlade, ministrica in ministri odgovorijo na vprašanje v največ petih minutah. Če je vprašanje postavljeno več ministrom, imajo vsi skupaj na voljo pet minut za odgovor. Poslanec, ki ne bo zadovoljen z odgovorom, lahko zahteva dopolnitev odgovora, ne more pa postaviti dodatnega vprašanja, zato poslanke in poslance prosim, da ste na to pozorni. Obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora poslanec predstavi v dveh minutah, dopolnitev odgovora pa ne sme trajati več kot tri minute. Poslanec, ki je postavil vprašanje, lahko zahteva, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru predsednika Vlade, ministrice ali ministra. O tem odloči Državni zbor brez razprave in brez obrazložitve glasu. Ob tem vas še posebej opozarjam, da je treba takšen predlog izrecno podati in se pri tem osredotočiti le na njegovo obrazložitev, ne pa postopkovnega predloga uporabiti za vsebinsko razpravo v zvezi s postavljenim vprašanjem. V primeru, da poslanec na postavljeno vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu mora predsednik Vlade, ministrica ali minister v tridesetih dneh predložiti pisni odgovor. Poslanec, ki je postavil vprašanje, na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru. V tem primeru bom vprašanje uvrstila na naslednjo redno sejo Državnega zbora.

V zvezi s to točko so se za danes opravičili naslednje ministrice in ministri: Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve, Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Uroš Bržan, minister za okolje in prostor, dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica brez resorja, pristojna za digitalno preobrazbo, Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter dr. Igor Papič, minister za izobraževanje, znanost in šport.

Na e-klopi je objavljen pregled poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem roku ni bilo odgovorjeno. / oglašanje iz dvorane/

Oprostite, ali je postopkovno? Ja, izvolite, gospa Godec, postopkovno.