Govor

Hvala.

Sedaj dajem besedo še ostalim vabljenim. Želi kdo pristopiti k besedi? (Ne.) Hvala.

Prehajamo na razpravo in glasovanje o posameznih členih in vloženem amandmaju v okviru druge obravnave predloga zakona. Ker ima predlog zakona samo pet členov odboru predlagam, da se razprava o vseh členih predloga zakona združi v skladu z 128. členom pravilnika.

Ja, izvolite, kolegica Sukičeva.