Govor

Sonja Bien Karlovšek

Hvala za besedo.

Ja, tako kot je bilo povedano z vloženim amandmajem koalicijskih poslanskih skupin je pripomba glede prehodne ureditve iz našega mnenja ustrezno upoštevana.

Hvala.